Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter historia historien eller historian i bestämd form?

Svar:

Formen historien fungerar i alla sammanhang, och är den vanligaste formen. Historian förekommer ibland, i vissa betydelser.

Historia kan ha betydelsen ’vetenskapen om mänsklighetens utveckling’, och då används bara historien som bestämd form. Men det kan också betyda ’berättelse’, Här börjar historien om en gammal Ford eller ’händelse’, ”men nu släpper vi den tråkiga historien med pokalen”.

I betydelserna 'berättelse' och 'händelse' går historian att använda: ”Här börjar historian om en gammal Ford”,”men nu släpper vi den tråkiga historian med pokalen”. Men även i dessa betydelser är historien det vanligaste valet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej