Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad står förkortningen OH för?
Svar:
OH brukar stå för overhead ’stordia’. Oftast lägger man då till ett förtydligande efterled: OH-bild, OH-film eller OH-presentation.

OH står också för overhead i sammansättningar som OH-kostnader och OH-påslag. OH-kostnader är vad framför allt myndigheter kallar kostnader för lokaler, administration och stöd till kärnverksamheten. I OH-kostnader för en myndighet kan ingå kostnader för styrning och ledningsfunktioner, ekonomihantering, personalstöd, informationsservice och bibliotek, registratur och arkivering, kontorsservice, reception och telekommunikation, allmänt juridiskt stöd, IT och lokalkostnader.

Andra möjliga utläsningar av OH är Finland (om det står på flygplan) eller delstaten Ohio i USA.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej