Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det uttag eller urtag?

Svar:

Det kan heta på båda sätten.

I ordböckerna upptas urtag och uttag som synonymer i betydelsen ’eluttag’, och båda används inom fackspråket. Av de två är uttag den vanligaste formen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej