Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs det à eller á?

Svar:

Det skrivs à med grav accent.

Det är en inlånad fransk preposition, som på svenska antingen betyder ’till ett pris av’: tre dagens à 130 kr styck, eller ’till’: ett avstånd 3 à 5 meter.

À förekommer mest i inlånade franska uttryck som à la carte, à jour och à la greque, men även i konstruktionen à-pris.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej