Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs det à eller á?
Svar:
Det skrivs à med grav accent.

Det är en inlånad fransk preposition, som på svenska antingen betyder ’till ett pris av’: ”Tre dagens à 65 kr styck”, eller ’till’: ”En dagens rätt kostar 60 à 70 kr i dag”. À förekommer mest i inlånade franska uttryck som à la carte, à jour och à la greque, men även i konstruktionen à-pris.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej