Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det koordinera något med något eller bara koordinera ngt?
Svar:
Koordinera kan konstrueras på båda sätten, beroende på vad som ska koordineras.

Om man koordinerar något så framhäver man en övergripande verksamhet, som innefattar två eller flera aktiviteter som ska samordnas: ”Få är vana att koordinera hjälpinsatser av den här storleksordningen.”

Om man koordinerar något med något annat fokuserar man på just de två sakerna som nämns: ”Det behövs också resurser för att koordinera den skånska delen av projektet med den danska.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej