Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det gripbar eller greppbar?
Svar:
Både gripbar och greppbar är korrekt bildade ord, men dels kan de betyda olika saker, dels har de skilda stilvärden.

Båda orden är bildade med hjälp av -bar, som betyder ungefär ’möjlig att’. Gripbar är bildat till gripa, som kan betyda ’ta tag i’ eller ’frihetsberöva med avsikt att åtala’. Greppbar är bildat till greppa, som liksom gripa betyder ’ta tag i’, men är stilmässigt mer talspråksnära och mindre strikt. Dessutom kan greppa betyda ’fatta, förstå’.

Det är alltså bara i betydelsen ’möjlig att ta tag i’ som gripbar och greppbar betyder detsamma, och även då finns den stilistiska skillnaden, där gripbar är striktare än greppbar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej