Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en doktrin?
Svar:
En doktrin är ’en lära eller teori som får ligga till grund för ens beteende, särskilt politiskt eller militärt handlande’.

Doktrin kommer av latinets doctrina, som betyder ’undervisning, lära, lärdom’. Nu används dock doktrin som ett negativt laddat ord. Det associeras med hämmat tänkande och en ovilja att ta hänsyn till verkligheten. Den som skriver att ”Thomas av Aquino förenade Aristoteles tänkande och kyrkans lära till en allomfattande doktrin, som kom att hämma den vetenskapliga utvecklingen i Europa” tycker inte att en doktrin är något positivt, inte heller den som hävdar att ”en invasion skulle ligga i linje med de preventiva angrepp som numera är en del av den utrikespolitiska doktrinen i USA”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej