Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
En cowboy från Texas, är han texansk eller texikansk?
Svar:
Skriv en texansk cowboy.

Texikansk är bildat i analogi med mexikansk, men i Mexiko finns ett -ik- som inte finns i Texas. Ett lika starkt skäl att välja texansk är att det används, till skillnad från texikansk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej