Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur heter det? ”Ett större antal högskolor och universitet blir ansvarigt” eller ”Ett större antal högskolor och universitet blir ansvariga”.
Svar:
Det ska vara: ”Ett större antal högskolor och universitet blir ansvariga.”

Det beror på att man i fraser som inleds med mängdord som antal, del, flock, hälften tenderar att betrakta det ord som står efter sådana ord som grammatiskt huvudord. Också adjektivets betydelse är avgörande. En högskola kan vara ansvarig, men inte ett antal. Däremot är det naturligt att behandla antal som huvudord i följande fall och böja adjektivet efter det: ”Antalet anmärkningar är nu avsevärt.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej