Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det pärlemorknapp eller pärlemoknapp?
Svar:
Det heter pärlemorknapp. Formen utan r, som man också ser, beror kanske på uttalet, där r kan försvinna. Den kan också bero på att man inte förstår det första ledet. Ordet pärlemor är en försvenskning av latinets mater perlarum, d.v.s. ’pärlans moder’, så pärlemor är otvetydigt den korrekta formen. Jämför även engelskans mother-of-pearl och tyskans Perlmutter.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej