Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kan man kalla en person med synestesi (det att uppleva flera sinnesförnimmelse samtidigt, t.ex. se färger när man hör musik): synestet eller synestetiker?
Svar:
I Svenska Akademiens ordbok finns synestetiker, men den vanligaste formen verkar synestet vara. Den är ju kortare, så den är att föredra också av det skälet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej