Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför är fredagen den trettonde en olycksdag?
Svar:
Fredag är den dag då Jesus led på korset och tretton är i folktron ett olyckstal. Det var det troligen långt före kristendomen. Så har man kopplat ihop fredag med tretton.

Det anses också medföra olycka att sitta tretton vid bordet. Det är för att tretton är det antal som deltog i den sista nattvarden, alltså Jesus och hans tolv lärjungar, varav en var den som förrådde honom.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej