Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det förberett eller förberedit?
Svar:
Det heter förberett.

Förbereda böjs som bereda: (för)beredde, (för)berett.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej