Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas vård av barn: VAB, vab eller vabb?
Svar:
När Försäkringskassan började använda frasen vård av barn bildades samtidigt initialförkortningen VAB. Eftersom den förkortningen blivit oerhört vanlig i språkbruket, är det naturligt att skriva den gement: vab. Och eftersom vab i dag dessutom är så vanligt att det alltmer uppfattas som ett eget ord snarare än som en förkortning, har det också blivit vanligare att skriva det med två b: vabb. Både vab och vabb är accepterade skrivsätt. Till vab har också bildats verbet vabba (vara ledig för att ta hand om sjukt barn).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej