Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det bara skiftet 1899/1900 som kallas sekelskiftet?

Svar:

Nej, alla årsskiften som innebär övergång till ett nytt århundrade kan kallas sekelskifte. Men de som är födda på 1900-talet har kommit att uppfatta att sekelskiftet avser skiftet 1899/1900. Denna specifika betydelse återspeglas i sammansättningar som sekelskiftesförfattare.

Årsskiftet 1999/2000 var både ett sekelskifte och ett millennieskifte (eller tusenårsskifte) och man använder ofta millennieskiftet för att referera till detta årsskifte.

Ordet sekel kommer av lat. sæculum, som ursprungligen betyder ’mansålder; släktled’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej