Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

"Erik såg sjukdomen bryta ner sin bror." Är det rätt med sin? Eller ska det vara hans?

Svar:

Det går bra med både sin och hans här.

Det är fråga om Eriks bror. Eftersom Erik är subjekt i satsen så blir sin helt korrekt. Men nu innehåller satsen också en fras med objekt plus infinitiv sjukdomen + bryta ner (som i sin tur har objektet bror). Sjukdomen fungerar som en sorts subjekt i denna fras; man brukar kalla det tankesubjekt. Därför går hans bra, men är åtminstone i teorin tvetydigt.

Man kan undvika problemet genom att skriva: "Erik såg sjukdomen bryta ner brodern."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej