Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför har vi olika placering av å i danska och svenska alfabetet?

Svar:

Svenskan införde bokstaven å i tryckt text 1526. Bokstäverna ä och ö infördes 1495 i svenskt tryck. Det är inte så konstigt att de kom att placeras sist i alfabetet. De var ju nya då.

I norskan infördes å först 1917. Det var inte självklart att man skulle bryta den då rådande ordningen och placera å som i svenskan. Därför fick å komma sist. När bokstaven å sedan skulle införas i danskan, 1948, blev det diskussion om man skulle göra som i svenskan eller norskan, eller placera den först i alfabetet! Den placeringen utgick från att man hittills tecknat å-ljudet aa. Då hamnade ju ord och namn med denna stavning först i listor. Men å hamnade sist även i det danska alfabetet. Och det beror alltså på att det är en ny bokstav.

På svenska talar vi om från a till ö, medan man på danska och norska talar om fra a till å.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej