Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför har vi olika placering av å i svenska alfabetet jämfört med de danska och norska?

Svar:

I det svenska alfabetet står å före ä och ö, och det beror på att å infördes mycket tidigare i svenskan än i danskan och norskan. I danska och norska alfabet är det placerat allra sist.

Bokstaven å står för det nya å-ljud som uppkommit ur det gamla långa a-ljudet. I svenskan infördes å 1526 i och med tryckningen av Nya testamentet. I norska och danska fortsatte man i stället länge att använda dubbeltecknat a (aa) för å-ljudet. Det var först 1917 som å infördes i norskan och 1948 i danskan. Man valde då att placera den nya bokstaven sist i alfabetet.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej