Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det ”En viss rättframhet har de gemensam” eller ”En viss rättframhet har de gemensamt”?
Svar:
Detta är inget som är självklart. Men de flesta vill ha gemensamt här. Man uppfattar satsdelen som adverbial, och då kan det bara heta gemensamt.

Å andra sidan kan man vid ändrad ordföljd eller vid andra exempel tycka det är fråga om satsdelen predikativ (predikatsfyllnad). Då ska man kongruensböja ordet ”De har en viss rättframhet gemensam”, ”De har en sak gemensam”. Fast naturligtvis är även här adverbial möjlig: ”De har en viss rättframhet gemensamt”, ”De har en sak gemensamt”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej