Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Används någonsin formerna månt, labra och labert av adjektiev mån och laber? Och förekommer egal? Heter det inte alltid egalt?
Svar:
Dessa former är ovanliga. Men de förkommer.

Det heter t.ex.
a) USA är månt om att visa sin goda vilja.
b) den labra brisen, labra vindar, det är labert
c) upplösningen av deckargåtan är egal.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej