Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Han kom springandes. Är det korrekt? Bör det inte vara springande?

Svar:

Det är en stilfråga. I mer formell text används oftast springande, gående, sittande osv. I lite ledigare stil kan man använda springandes, gåendes, sittandes.

Det heter däremot alltid färdandes, låtsandes, minnandes, eftersom dessa verbs grundform slutar på -s: färdas, låtsas, minnas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej