Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

”Han kom springandes”. Är det korrekt? Bör det inte vara springande?

Svar:

Det är en stilfråga. I vanlig sakprosa har man oftast springande, gående, sittande o.s.v. I lite ledigare stil kan man använda springandes, gåendes, sittandes.

Det heter förstås alltid färdandes, låtsandes, minnandes, eftersom dessa verbs grundform slutar på -s: färdas, låtsas, minnas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej