Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket ord är lämpligast framtagning eller framtagande?
Svar:
Båda formerna förekommer. Man kan säga både framtagande och framtagning när det gäller t.ex. en handlingsplan, en ny bilmodell. Denna överförda användning (man tar fram i betydelsen 'uppfinner', 'utvecklar') är vanligare än den egentliga, konkreta, användningen att 'ta fram något från ett lager' e.d.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej