Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det något sätt att säga fröken i bestämd form (fröknen)?
Svar:
Nej ordet fröken har ingen särskild böjningsform för singular bestämd form. Det finns några n-ord på obetonat -en om saknar sådan form: abdomen, borgen, braxen, diktamen, examen, fröken, lösen, myrten, orden.

Men några n-ord på -en har bestämd form, men man släpper e: botten:bottnen, sägen:sägnen, öken:öknen.

Ord på obetonat -an saknar också sådan form: början, predikan, gisslan. Däremot har t-ord på obetonat -en en böjningsform för singular bestämd form, t.ex. bäcken:bäckenet; vid vissa ord släpper man e: tecken:tecknet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej