Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en metafor?
Svar:
Det är en språklig bild eller liknelse. När man talar om hjässan och foten på ett berg använder man ord som hör till kroppen hos en levande varelse. Man använder då orden hjässa och fot metaforiskt.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej