Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en sociolekt?
Svar:
Det är ett sätt att uttrycka sig språkligt som är utmärkande för en viss social grupp.

En dialekt är en geografiskt avgränsad språkvarietet, och sociolekt är alltså en socialt avgränsad språkvarietet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej