Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med teknonymi?
Svar:
Termen teknonymi används om bruket att benämna en person efter vilka barn han är far till, och teknonym står för själva benämningen ("far till den och den").

Ordet är bildat till grek. téknon, som betyder 'barn', och ónyma,'namn'. Det är ett svårbegripligt ord, eftersom ord som börjar på tekno- brukar ha med teknik att göra (teknologi, teknokrati m.fl.). Det vanligaste grekiska ordet för 'barn' är nog pais. Det är detta som utgör grunden för t.ex. pedagog.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej