Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är rätt – Medelhavsklimat med stor bokstav eller medelshavsklimat med liten bokstav?

Svar:

Vi rekommenderar Medelhavsklimat enligt grundregeln att sammansättningar med egennamn skrivs med versal.

Men man kan även tänka sig medelshavsklimat, enligt regeln att sammansättningar med egennamn skrivs med liten bokstav när kopplingen till egennamn är mindre stark, och det hela svarar mera på frågan vilket slags än på frågan varifrån. Tydliga exempel på det är kosterbåt och falukorv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej