Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är rätt – Medelhavsklimat med versal eller medelshavsklimat med gemen?
Svar:
Vi rekommenderar Medelhavsklimat enligt grundregeln att sammanstättningar med egennamn skrivs med versal.

Man kan dock tänka sig medelshavsklimat, enligt regeln att man skriver sammanstättningar med egennamn med liten bokstav när kopplingen till egennamn är mindre stark och det hela svarar mera på frågan "vilket slags" än på frågan "varifrån". Tydliga exmpel på det är kosterbåt och falukorv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej