Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det höja eller öka effektiviteten?
Svar:
Man kan säga både öka och höja effektiviteten. Men öka är vanligare enligt en pressdatabas. Den visar också att effektivitetsökning är vanligare än effektivitetshöjning, medan det bara finns belägg på effektivitetshöjande, inget på effektivitetsökande.

Anledningen till att det här, liksom i många fall, går bra med både öka och höja är att den förändring som ska åstadkommas kan ses som om den skett såväl på bredden (öka) som på höjden (höja).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej