Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man new yorkbo, New Yorkbo eller New York-bo?
Svar:
Vi rekommenderar New York-bo enligt följande skrivregler:
1. Sammansättningar med egennamn som förled skrivs med stor bokstav.
2. Sammansättningar med tvåordsnamn bildas med ett bindestreck mellan namnförledet och efterledet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej