Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man utelämna punkterna i förkortningen fil.kand.?
Svar:
Vi rekommenderar punkter vid förkortningar som är avbrytningar. Därför anser vi att det ska vara fil.kand.

Om man inte vill ha punkter, måste man ha mellanslag. Skriver man på dator ska man komma ihåg att göra fast mellanslag, så att uttrycket inte delas upp på olika rader vid radbrytning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej