Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med supinum?

Svar:

Supinum är den verbform som alltid står tillsammans med hjälpverbet ha som i har kommit och hade kommit. Ordet kommit är alltså supinumformen av verbet komma. Tempusformen har kommit kallas perfekt, och tempusformen hade kommit kallas pluskvamperfekt.

Ordet supinum är latin och används också som grammatisk term i latinsk grammatik. Ordet betydde urspungligen ’böjd bakåt, lutande’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej