Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med supinum?
Svar:
Supinum är den verbform som alltid står tillsammans med hjälpverbet ha i tempusformen har kommit, som kallas perfekt, och i tempusformen hade kommit, som kallas pluskvamperfekt. Ordet kommit är alltså supinumformen av verbet komma.

Ordet supinum är latin och används också som grammatisk term i latinsk grammatik. Ordet betydde urspungligen böjd bakåt, lutande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej