Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Används formen aderton om annat än medlemmarna i Svenska Akademien?
Svar:
Formen aderton används mycket sällan om annat än om de aderton i Svenska Akademien. Aderton uppfattas som ålderdomligt eller mycket högtidligt. Den gängse formen i dag är arton.

Man använder också formen artonde i stället för det ålderdomligare adertonde och arton- är också vanligt i sammansättningar som i artonhundratalet och artonåring i stället för adertonhundratalet och adertonåring.

Formen aderton är däremot fortfarande den mest använda formen i finlandssvenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej