Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man skimming eller skimning?

Svar:

Både skimning och skimming förekommer, och formerna är ungefär lika vanliga.

Vi rekommenderar formen skimning, eftersom den formen följer det svenska ordbildningsmönstret för -ing och -ning.

Företeelsen innebär att någon i brottsligt syfte kopierar den information som finns på betalkortets magnetremsa och därefter kopierar informationen till annat kort. Smygkopiering kan man också säga.

Ursprunget är engelskans skim, som betyder ’skumma’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej