Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur stavas och böjs bekymmer?
Svar:
Bekymmer böjs och stavas bekymret, flera bekymmer, bekymren.

Verbet till bekymmer är bekymra sig, som böjs bekymrar sig, bekymrade sig, har bekymrat sig. Den person som bekymrar sig är bekymrad.

Om man inte behöver bekymra sig är man bekymmerslös. Man kan också vara bekymmersfri eller bekymmerfri, med eller utan foge-s.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej