Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur stavas de böjda formerna av allmän?
Svar:
Allmän böjs allmänt, allmänna.

Allmänt förekommer bl.a. i fraser av typen ngt är av allmänt intresse och ngn är allmänt accepterad.

Allmänna förekommer i sin tur bl.a. i fraser av typen allmänna kommunikationer och den allmänna opinionen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej