Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs så här och så där i ett eller två ord?

Svar:

Så här och så där skrivs vanligen i två ord. Skrivning i ett ord förekommer också (såhär och sådär), särskilt när sådär betyder 'inte särskilt bra' (Hur gick det? Det gick sådär.)

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej