Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är skillnaden mellan utdöd och utrotad?
Svar:
Utdöd används om djur- eller växtarter som inte finns längre. Man kan säga att dinosaurierna är en utdöd djurart, men också språk kan vara utdöda. T.ex. etruskiskan, som talades på Italienska halvön mellan 600 och 100 f.Kr., är ett sådant utdött språk. Utrotad är ett närliggande ord men med annan betydelse. Utrota innebär att någon fått en djur- eller växtart att försvinna helt. Det som utrotas sker alltså genom att någon agerar aktivt. Man kan utrota ovälkomna växter, men man kan också utrota mera abstrakta företeelser som t.ex. analfabetismen.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej