Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är particip?

Svar:

Particip är ordformer som utgår från verb, men fungerar som adjektiv. Det finns två typer av particip, presens particip och perfekt particip (även kallat preteritum particip).

Presens particip bildas med ändelserna -ande eller -ende, som läggs till verbstammen: sjungande, ende.

Perfekt particip bildas med olika ändelser till olika typer av verb. Till svaga verb bildas perfekt particip med ändelserna -d eller -t: tvättad, stekt. Till starka verb bildas perfekt particip med ändelsen -en : bunden (till binda), buren (till bära), svuren (till svära), bruten (till bryta), skriven (till skriva).

Ordet particip kommer från latinets participium med samma betydelse. Detta är bildat till particeps som betyder ’delaktig’ (av pars ’del’ och capere ’ta’).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej