Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs konkurrent med ett eller två r?
Svar:
Konkurrent skrivs med två r.

Konkurrent är substantivformen till verbet konkurrera, som i sin tur kommer från latinets concurrere som betyder ’löpa samman’, ’kollidera’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej