Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder liberal?

Svar:

Liberal används både som allmänt karaktäriserande ord och som beteckning på en person som är anhängare av en liberal politisk ideologi.

Som allmänt karaktäriserande ord betyder liberal ’som kännetecknas av en allmänt öppen, tolerant, frikostig och reformvänlig attityd’.

Som politisk beteckning betyder liberal för svenska förhållanden en person som är medlem i partiet Liberalerna eller en person som sympatiserar med Liberalerna.

Liberal kommer från latinets liberalis med betydelsen ’som är värdig en fri människa’, ’frikostig’. Liberalis är bildat till latinets liber som betyder ’fri’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej