Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menar man med argument?
Svar:
I allmänspråket menas med argument något som man säger för att bevisa eller övertyga om något. Synonymer till argument är bl.a. skäl, bevis, grund och orsak.

Man kan ha argument för ngt eller argument mot ngt. Argument emot ngt förekommer också, men är mindre vanligt. Man kan t.ex. ”ha argument för rökfria serveringar”, d.v.s. ha övertygande bevis för att man bör ha serveringar där det är förbjudet att röka. Man kan t.ex. ”ha argument mot dödsstraff”, d.v.s. ha starka skäl till att dödsstraff inte kan accepteras.

Argument kommer från latinets argumentum som betyder ’bevis’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej