Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Stavar man gångna som i det gångna året med eller utan n före g?

Svar:

Man stavar gångna med n före g, eftersom det är en böjningsform av gången, som i sin tur är en participform till . Stavningen gn förekommer bara i ord som i sin grundform har gn som lugn, lugna och vagn, vagnar.

Gången böjs gånget, gångna. Den vanligaste av böjningsformerna är gångna. Vanliga fraser är det gångna året, den gångna veckan, den gångna månaden, den gångna tiden.

Formerna gången och gånget är tämligen ovanliga. De förekommer i uttrycket långt gången och i den böjda formen långt gånget. Ett exempel på detta är ”långt gången (framskriden) förlossning”. Det inträffar att man ser formuleringar av typen ”Rapport över gången månad”, men det sker inte ofta. Det är något vanligare med ”ett gånget årtusende” även om inte den formen heller förekommer särskilt ofta.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej