Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man säga plural eller pluralis?
Svar:
Man kan säga både plural och pluralis, men plural är enklare och dessutom lättare att böja, välj därför gärna det. Termen pluralis är oböjlig medan plural har en regelbunden böjning plural, pluralen, pluraler, pluralerna.

Pluralis är latin med samma betydelse och är bildat till latinets plus, som betyder 'mer', 'fler'. Plural är en kortform av pluralis.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej