Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är idiom?

Svar:

Idiom är fram för allt beteckningen för ett uttryck vars betydelse inte framgår av de enskilda ordens betydelser. T.ex. uttrycket kasta yxan i sjön är ett typiskt idiom. Det är ett uttryck för uppgivenhet och betyder ’att ge upp allt’.

Ordet idiom kan också användas för att beteckna ett speciellt uttryckssätt. Det används ofta om sättet att tala, i synnerhet om talet är avvikande på något sätt som i meningen ”En del av hennes idiom förklaras av att hon i barndomen talat skånska”. Idiom kan också användas om andra uttryckssätt än språk, t.ex. om musik som i ”Hans idiom var rak rock med viss blueston”.

Ordet idiom kommer från grekiskans idioma som betyder ’egenhet’, ’speciell fras’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej