Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är en hypotes och vad menar man med hypotetisk?

Svar:

En hypotes är ett antagande som är en tänkbar förklaring på någonting som man ännu inte har kunnat bevisa. Ordet hypotes kan användas i allmänna sammanhang som t.ex. i: Vi har en hypotes om vem gärningsmannen är. Ordet är dock särskilt vanligt i vetenskapliga sammanhang för att beteckna det första steget i forskningsprocessen som i detta exempel: Studenten ska efter denna kurs formulera en hypotes utifrån ett givet forskningsproblem.

Hypotetisk är bildat till hypotes och betyder ’förmodad, eventuell, som grundar sig på antaganden’. En vanlig fras med hypotetisk är en hypotetisk fråga, som är en fråga eller ett problem som det inte går att ge ett säkert svar på.

Ordet hypotes kommer från grekiskans hypothesis som betyder ’grundval’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej