Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga på vägnar av?
Svar:
Det heter vanligen på ngns vägnar eller å ngns vägnar: ”De politiska partierna företräder medborgarna och agerar på deras vägnar”, ”Professorn tackade å egna och sina kollegers vägnar för hyllningen”.

Konstruktionen på vägnar av någon/några är en alternativkonstruktion. Den används i huvudsak när en genitivform känns mindre lämplig. Ett sådant exempel är t.ex. meningen ”De menar sig handla på vägnar av förtryckta och fattiga människor i tredje världen” eller meningen ”På vägnar av alla dem som arbetar här vill jag framföra ett stort tack”. Här hade det också gått att använda genitiv, men det hade uppfattats som mera komplicerat.

Formen vägnar är en äldre böjningsform, som är en ombildning av en tysk form av ordet Weg ’väg’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej