Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs omdöme med ett eller två m?
Svar:
Omdöme skrivs med ett m.

Omdöme böjs omdömet, flera omdömen, omdömena.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej