Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man till handa i två ord eller tillhanda i ett ord?
Svar:
Vi rekommenderar skrivsättet med två ord, alltså formen till handa, enligt huvudregeln om att fasta uttryck av den här typen skrivs isär om den starkaste betoningen ligger på det andra ordet, vilket ju är fallet med uttrycket till handa.

Uttrycket till handa har använts sedan fornsvensk tid och skrevs då til handa.

Formen handa är en gammal genitiv pluralform av hand. Prepositionen till styrde förr genitiv. Det lever kvar i vissa fraser. Andra exempel är till hands, till fots, till sjöss.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej