Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder implicit och explicit?

Svar:

Implicit betyder ’inte direkt utsagd, underförstådd’. Explicit är dess motsats, det vill säga ’som uttrycks tydligt’.

I följande exempel med implicit menas att ett visst konstverk bär på en underförstådd tanke och värdering, som en del av verkets syfte: Av skulpturen byggd av skräp kunde man ana en implicit kritik av konsumtionssamhället.

Explicit innebär i följande exempel att personen som citeras konkret hört lärare tydligt uttrycka att det killar gör mot hen ska ignoreras: Jag har lärare som har sagt åt mig att jag inte ska bry mig om vad killarna gör för att de är killar, verkligen explicit sagt det till mig.

Implicit och explicit används sedan länge inom exempelvis text- och diskursanalysen när man vill uttrycka om något verkligen står i en text, att man kan peka på det (explicit) eller om det är något man kan ana i sin analys och att olika tecken, mer eller mindre implicit pekar mot en slutsats, om exempelvis en värdering eller en uttryckt norm.

På svenska finns även verben implicera ’inbegripa, blanda in’ och explicera ’förklara genom (ytterligare) utläggning’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej