Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs presidium?
Svar:
Presidium böjs presidiet, flera presidier, presidierna.

Presidium som förled i sammansättningar har formen presidie- som i presidieledamot, presidiesekreterare och presidiemöte.

Presidium kommer från latinets praesidium, som betyder ’skydd, värn’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej