Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter verbet licensiera eller licensera?
Svar:
Att bevilja licens heter licensiera. Men även formen licensera utan i förekommer.

Samma gäller för substantivet som bildats till verbet. Det heter alltså licensiering och formen licensering utan i kan också förekomma.

Verbet licensiera är bildat till ordet licens, som är ett lån från franskan. Men ordet kommer ursprungligen från det latinska ordet licentia, som betyder ’frihet’, ’tillåtelse’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej